Over ons

De vereniging is gestart in 1969 en is gestart als een winkeliersvereniging. De in Dreumel aanwezige winkels verenigden zich in een groep. Hierdoor konden zij een volwaardige gesprekspartner zijn naar de toenmalige gemeente Dreumel. De belangenbehartiging heeft altijd voorop gestaan in de vereniging, dit is nog steeds een van de belangrijkste voorwaarden van de vereniging.

Het huidige bestuur is een gezonde verhouding van de aangesloten leden.

  • Voorzitter:                    Jolanda Spies     (Talent advies)
  • Penningmeester:       Laura Sas             (Herbert Sas Transport en Fruit BV.)
  • Secretariaat:               Francy de Jong   (To the Point)  

U kunt contact opnemen met het bestuur via het secretariaat info@dov-dreumel.nl

De overige bestuursleden zijn:  

  • Nicolette Vos   (Boerderij Westerkloeke)   
  • Bart Verbunt   (B&B resort Tremele)  
  • Herbert Sas   (Herbert Sas Transport en Fruit BV)
  • Mariëlle Kuijpers   (Haarstijl Mariël)                                                                                                                                      

Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. De onderwerpen die het bestuur in behandeling heeft worden altijd gedaan door 2 of meer bestuursleden (afhankelijk van grote van onderwerp) die er de meeste raakvlakken daarmee hebben, hierdoor is er betrokkenheid en kunnen de bestuursleden elkaar aanvullen.

De vereniging heeft goede en slechte tijden mee gemaakt. Rond de jaren 1990 was het ledental terug gezakt naar ongeveer 10 winkels. Door het aantrekken van nieuwe bestuursleden (die geen toonbankfunctie hebben) is de vereniging veranderd. Er is een gezonde mix ontstaan uit bedrijven die een winkelfunctie hebben en bedrijven die uitsluitend aan andere ondernemers leveren (B2B). Door deze mix is het ledental gegroeid naar ongeveer 80 leden. Door dat er een mix van leden is zijn de onderwerpen die het bestuur op de agenda heeft staan ook zeer divers. Dit kan zijn de openingstijden tijdens de koopavonden/koopzondagen tot de ontwikkeling van het industrieterrein en dorpshart.

Een van de hoogtepunten van de laatste tijd is de doorgang van de ontwikkeling van het dorpshart in de kern van Dreumel. Het bestuur heeft hier veel tijd in gestopt omdat zij ervan doordrongen zijn dat een centraal winkelhart in het dorp de leefbaarheid van het dorp nu en de toekomst ten goede komt. Ook de ontwikkeling van het Industrieterrein fase 2 en de ontwikkeling van MFA (Multi Functioneel Accommodatie) zijn ontwikkelingen die het bestuur toejuicht voor de leefbaarheid van Dreumel.

U kunt contact opnemen met het bestuur via het secretariaat info@dov-dreumel.nl